תיקי מסמכים

תיקי מסמכים – מכתביות – מיועדים כפריט משלים לתיק העסקים